Kodex kanceláře

  • Naším primárním zájmem je komplexní řešení obchodních i soukromých záležitostí, ochrana a prosazování práv a oprávněných zájmů klienta a také prevence právních problémů.
  • Hlavním cílem je poskytování právního servisu v souladu s platnou právní úpravou, přičemž neustále monitorujeme všechny právní změny.
  • Po celou dobu spolupráce budete podrobně informováni o každé maličkosti a při každém kroku je potřeba Váš souhlas.
  • Samozřejmostí je zachovávání mlčenlivosti o kauzách.
  • Vždy poskytujeme kompletní informaci o ceně poskytovaných služeb i o všech nákladech, které jsou s naší prací spojeny.