Vymáhání pohledávek Brno a okolí

Vymáhání pohledávek bývá nelehkým a mnohdy i dosti stresujícím úkolem. Při pomoci s vymáháním Vašich pohledávek Vám doporučujeme obrátit se na seriózní instituce či požádat o pomoc advokáta.

Mimosoudní vymáhání

Jedná se o jednodušší možnost, při které se vyhnete soudnímu řízení a můžete svou pohledávku vymoci rychleji. Dlužník bude vyrozuměn o převzetí právního zastoupení a bude vyzván k uhrazení dlužné částky. Tato výzva ze strany advokátní kanceláře má obvykle vyšší váhu než výzvy ze strany klienta jako věřitele. Dlužník je zároveň v této výzvě upozorněn, že v případě nezaplacení bude případ řešen v soudním či rozhodčím řízení. V případě, že dlužník nemá dostatek financí, je možné se dohodnout na splátkovém kalendáři. Pokud však odmítá spolupracovat, je nanejvýš vhodné přistoupit k vymáhání soudní cestou.

Soudní vymáhání

Neuhradí-li dlužník svůj dluh, pohledávku Vám pomůžeme vymoci v soudním či rozhodčím řízení. Jestliže dluh nebude na základě rozsudku či rozhodčího nálezu uhrazen, budeme Vás zastupovat rovněž v exekučním řízení. Pokud bude vůči dlužníku zahájeno insolvenční řízení (prohlášen úpadek), přihlásíme Vaši pohledávku do insolvenčního řízení a v tomto řízení Vás zastoupíme.