A. Dlouhodobá spolupráce:

  • Právní rozbory
  • Správa a vymáhání pohledávek
  • Zastupování v soudních a jiných řízeních
  • Průběžné informování o aktuální právní úpravě, novelách zákonů etc.

B. Právní služby pro jednotlivé případy (ad hoc):

  • Konzultace a právní poradenství
  • Sepis listin (smlouvy, podání, návrhy, žaloby...)
  • Zastupování v soudních a jiných řízeních
  • Právní rozbory
  • Advokátní úschovy etc