Právní služby Brno a okolí

Pokud si nevíte rady a potřebujete poradit, jsme připraveni pomoci vyřešit Vaše problémy. Máte-li jakékoliv dotazy nebo si chcete rovnou objednat naše právní služby v Brně (i kdekoli jinde v ČR), zavolejte nám, nebo použijte kontaktní formulář.

Právní zastoupení

Potřebujete právní zastoupení v občanskoprávních sporech? Budeme Vás zastupovat před soudy všech stupňů. Rovněž Vás zastoupíme v obchodních sporech souvisejících s Vaší obchodní činností, jako je například vymáhaní pohledávek či majetkové spory. Budeme Vás právně zastupovat jak před obecnými, tak i rozhodčími soudy.

Obchodní závazkové právo

 • nekalá soutěž
 • připomínkování,kontrola smluv a vypracování jejich dodatků
 • zastupování při jednání s protistranou
 • a další

Právo obchodních společností a družstev

 • zakládání obchodních společností
 • převod (prodej) podniku a nájem podniku
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • a další

Práva k nemovitostem

 • smlouvy o převodu vlastnického práva
 • zřízení věcného břemene
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem
 • a další

Rodinné právo

 • zastoupení v rozvodovém řízení
 • návrhy na popření otcovství
 • úprava výše výživného
 • a další

Pracovní právo

 • vypracování pracovní smlouvy
 • vznik, změny a ukončení pracovního poměru
 • dohoda o hmotné odpovědnosti
 • a další

Občanské právo

 • sepsání občanskoprávních smluv
 • spoluvlastnické vztahy
 • sepsání závětí
 • a další

Vymáhání pohledávek

 • komplexní právní služby věřitelům
 • právní služby dlužníkům
 • zastupování v incidenčních sporech
 • a další

Správní právo

 • vyřízení oprávnění k provozování živností
 • zastoupení klientů v katastrálním řízení
 • zastupování před správními orgány
 • a další

Soudní a jiná řízení

 • Zastupování před obecnými i rozhodčími soudy
 • zastupování před správními orgány a policejními orgány
 • a další

Ověřování pravosti podpisu

 • ověřování podpisů na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem

Úschova peněz a listin

 • úschova peněz
 • úschova cenných papírů a listin