Směnky (směnečné právo)

Směnka je cenný papír, který musí mít zákonem přesně stanovené náležitosti, ze kterých bude patrný dlužnický závazek. Ten dává vlastníku směnky právo požadovat dlužnou částku ve stanovenou dobu zpět.

Úpravou náležitostí směnek nebo převodem těchto cenných papírů se zabývá směnečné právo.

Náležitosti směnky

 • označení i v textu, že se jedná o směnku – nadpis nestačí
 • v případě vlastní směnky bezpodmínečný slib zaplatit určitou částku
 • v případě cizí směnky příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu
 • jméno toho, kdo má platit (směnečník / akceptant / příjemce)
 • jména dalších ručitelů (aval, avalisté)
 • údaje o splatnosti:
  • na viděnou (při předložení) = vistasměnka
  • na určitý čas po viděné = časová vistasměnka
  • na určitý čas po vystavení = dato směnka
  • na určitý den = fixní
 • údaj místa, kde má být placeno
 • jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (remitent)
 • datum a místo vystavení – postačí město
 • podpis výstavce (adresa není nutnou náležitostí, usnadní však dokazování, kdo je výstavcem)

 • Pro platnost není vyžadován žádný tiskopis ani úřední ověření podpisů. Směnka může být napsána ručně nebo strojem. Také je možno využít předtištěných tiskopisů a doplnit údaje.