Převod nemovitosti

Převod nemovitosti je důležitý krok, který je potřeba dobře promyslet. Chcete svůj nemovitý majetek prodat či darovat? Ať je Vaše volba či možnost jakákoli, je důležité mít v pořádku všechny smlouvy s patřičnými náležitostmi, ověřené podpisy a vědět o každé možné komplikaci. S tímto vším Vám při převodu nemovitosti rádi poradíme a sepíšeme či překontrolujeme smlouvy.

Převod kupní smlouvou

Ta musí mít patřičné právní náležitosti. Také je obvyklé, že se při podpisu či podání návrhu na vklad zaplatí pouze polovina ceny a druhá až když se kupující stane vlastníkem nemovitosti.

Darování nemovitosti

Vzniká na základě darovací smlouvy. Výhodou je hlavně osvobození od daně v určitých zákonem stanovených případech. Při rozhodování o tom, zda nemovitost převést kupní či darovací smlouvou, je vhodné uvážit nejen finanční stránku, ale i situaci v rodině.

Dědictví

Příjmy z dědictví či odkazu nově upravuje zákon o daních z příjmů, který zároveň stanoví i osvobození od daně. Došlo tedy prakticky ke zrušení dědické daně. Dědic ovšem musí zaplatit poplatek notáři za vyřízení dědictví, který nebývá malý a odvíjí se od obvyklé ceny zůstavitelova majetku.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Pokud jde o nabytí vlastnického práva koupí, platí daň z převodu nemovitosti prodejce, ale kupující vystupuje jako ručitel, proto v případě včasného nesplacení daně ji bude stát vymáhat po kupujícím. Sazba činí 4 procenta ze základu daně, který vychází z tzv. nabývací hodnoty. U převážné většiny kupních smluv se tato nabývací hodnota stanoví porovnáním kupní ceny a srovnávací daňové hodnoty, přičemž vyšší z nich je nabývací hodnotou, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň. Smluvní strany si však mohou nově ujednat i to, že daň z nabytí nemovitých věci hradí kupující.