Místo poskytování právních služeb

Právní služby svým klientům poskytujeme v kanceláři na adrese Křenová 504/53, 602 00 Brno

Po dohodě s klienty mohou být poskytnuty právní služby i v sídle klienta či v jiném vhodném místě.