První schůzka

Na první schůzku doporučujeme objednat se předem. V mimořádných případech je možné poskytnout právní službu bez objednání, popř. po dohodě i mimo úřední hodiny.

Právní služby poskytujeme zpravidla v naší kanceláři. Po dohodě je možno právní službu poskytnout i mimo naši kancelář.

Některé právní služby lze poskytnout rovněž on-line (viz. sekce smlouvy on-line).

Na první schůzku je vhodné sebou přinést veškeré dostupné listiny související s požadovanou právní službou.

První schůzka vedená za účelem předložení listin a dohodě o výši a způsobu odměny za právní služby v rozsahu max. 30 min. je bezplatná.